آنتی استاتیک ها

1-4 از 4

آنتی استاتیک PES-20

مناسب برای توليد الياف پلي استر بالاخص Hallow، ترکیبی از مواد فعال سطحی و ترکیبات پلیمری، آنيونيك/نانيونيك، مايع شفاف متمايل به رنگ زرد
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل