دیسپرس‌‌کننده و یکنواخت‌کننده‌ها

1-8 از 8

AROPERS DE-300 CONC

ديسپـرس كننـده و یکنواخت کننده ، تركيبي از مواد آروماتيكي و تركيبات پليمري ، آنيونيك، مايع قهوه اي رنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

دیسپرس کنندۀ پودری

دیسپرس‌کننده و یکنواخت‌کننده بسیار مؤثر و عالی برای رنگینه‌های دیسپرس و همچنین دیسپرس‌کننده و یکنواخت‌کننده برای پیگمنت‌ها و رنگینه‌های مختلف، پودر قهوه‌ای...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

PERSINOL SP

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده بسیار مؤثر و عالی برای رنگینه های دیسپرس و همچنین دیسپرس کننده و یکنواخت کننده برای پیگمنت ها و رنگینه های مختلف ، نمک سدیم نفت...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

PERSINOL SK

دیسپرس کننده ویکنواخت کننده بسیار مؤثر و عالی برای رنگینه های دیسپرس و همچنین دیسپرس کننده و یکنواخت کننده برای پیگمنت ها و رنگینه های مختلف ، نمک سدیم نفتا...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROLAN DLP

يكنواخت كننده و ديسپرس كننده ، آلكيل پلي گليكول اتر ،‌ نانيونيك، مايع بی رنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROLAN DLR

يكنواخت كننده و ديسپرس كننده عالي درحمام رنگرزي، به خصوص رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو، ترکیبی از آلكيل پلي گليكول اتر، انواع پلیمرها و سورفکتانت...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROPERS DE-500-CONC

ديسپـرس كننـده و یکنواخت کننده ، تركيبي از مواد آروماتيكي و تركيبات پليمري ، آنيونيك، مايع قهوه اي رنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROLAN DL

يكنواخت كننده و ديسپرس كننده ، آلكيل پلي گليكول اتر ،‌ نانيونيك، مايع بی رنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل