محصولات

25-48 از 124

آنتی فوم N-50

براي صنايع مختلف، تركيبي از الکل ها،‌ اسيدهای چرب و افزودنی های از بين برنده کف، مايع سفيدرنگ كم ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

سوپر دیپ TD4

(WACKER BASED PRODUCT) مناسب برای الیاف مختلف، تركيبي از سورفكتانتهاي مخصوص و آمينواتيل- آمينوپروپيل پلي دي متيل سيلوكسان، مايع تقريباً ويسكوز، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروسافت N- 100

مناسب برای الیاف مختلف بخصوص سلولزي، مشتقات فتي اسيد آميد تركيب شده با سطح فعالهاي نانيونيك، پرك، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروسافت N-2000

مناسب برای الیاف مختلف، بخصوص سلولزي، مشتقات فتي اسيد آميد تركيب شده با سطح فعالهاي نانيونيك، مايع سفيد رنگ، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروسافت N-2800

مناسب برای الیاف مختلف، بخصوص سلولزي، مشتقات فتي اسيد آميد تركيب شده با سطح فعالهاي نانيونيك، مايع سفيد رنگ، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

V-300 U

این ماده آهاری، مخلوطی است از ترکیب نشاسته های اصلاح شده، کربوکسی متیل سلولز، چسب های مصنوعی با قدرت بالا و مواد پلیمری خاص بصورت low-viscose که مخصوص نخهای...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

V-300 N

این ماده آهاری، مخلوطی است از ترکیب نشاسته های اصلاح شده، چسب های مصنوعی با قدرت بالا، کربوکسی متیل سلولز و مواد پلیمری خاص بصورت High-viscose که مخصوص نخهای...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل