سایر محصولات

25-48 از 65

AROFOAM FA-100

صابون پخت قليايي، تركيبي از سطح فعال‌هاي آنیونیک و نانيونيك و مواد پلیمری،‌ آنيونيك- نانيونيك، مايع شفاف وسيكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروفوم FN-200

صابون آنيونيك- نانيونيك براي شستشوي الياف مصنوعي، پنبه اي و پشم، آلكيل بنزن سولفات – آلكيل فنولها، آنيونيك- نانيونيك، مايع شفاف وسيكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروفوم N-300

صابون نانيونيك براي شستشوي الياف مصنوعي، پنبه‌اي و پشم، آلكيل فنل‌هاي اتوكسيله، نانيونيك، مايع شفاف وسيكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروفوم N-500

صابون نانيونيك براي شستشوي الياف مصنوعي، پنبه‌اي و پشم، آلكيل فنل‌هاي اتوكسيله، نانيونيك، مايع شفاف وسيكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروفوم N-750

صابون نانيونيك براي شستشوي الياف مصنوعي، پنبه‌اي و پشم، آلكيل فنل‌هاي اتوكسيله، نانيونيك، مايع شفاف وسيكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

صابون پشم شويي

صابون آنيونيك جهت شستشوي پشم،‌ تركيبي از سورفكتانت هاي آنيونيك و كربوكسي متيل سلولز، آنيونيك، ‌مايع شفاف ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

ST-50

پايداركننده آب اكسيژنه غيرسيليكاتي برای کالاهای سلولزی سنگین از قبیل پنبه و مخلوط های پنبه با روش های بچ، رمق کشی، و مداوم، مايع بي رنگ شفاف
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

امولگاتور A-20

امولگاتور جهت چاپ رنگدانه هاي پيگمنت، تركيبي از نمكهاي اسيدهاي چرب سولفونه شده والكلهاي اتوكسيلات، آنيونيك – نانيونيك، مايع شفاف مايل به زرد
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آگزوپرینت M300

یک غلظت دهنده از نسل جدید غلظت دهنده های مصنوعی با درصد اکتیو بسیار بالا، مناسب برای هرگونه فرمولاسیون چاپ پیگمنت کوپلیمرهای اکریلیک، مایع غلیظ سفید رنگ، آنی...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

ریتاردر AR-80

ريتاردر براي اليـاف پلي اكريلونيتريـل، نمك هاي چهارگانه آمونيوم، كاتيونيك، مايع شفاف غلیظ با اکتیویته بالا
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

ریتاردر AR-100

ريتاردر براي اليـاف پلي اكريلونيتريـل، نمك هاي چهارگانه آمونيوم، كاتيونيك، مايع شفاف غلیظ با اکتیویته بالا
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل