سایر محصولات

1-24 از 65

سوپر دیپ TD4

(WACKER BASED PRODUCT) مناسب برای الیاف مختلف، تركيبي از سورفكتانتهاي مخصوص و آمينواتيل- آمينوپروپيل پلي دي متيل سيلوكسان، مايع تقريباً ويسكوز، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آنتی استاتیک PES-20

مناسب برای توليد الياف پلي استر بالاخص Hallow، ترکیبی از مواد فعال سطحی و ترکیبات پلیمری، آنيونيك/نانيونيك، مايع شفاف متمايل به رنگ زرد
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروپن P-CONC

نفوذ دهنده مقاوم در محيط قليايي،‌ تركيبي از سورفكتنتها (سطح فعال ها) و مواد مقاوم در برابر قليا، آنيونيك، مايع زردرنگ ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروپن P100A

نفوذدهنده بمنظور نفوذ رنگ بداخل ليف ، تركيبي از سورفكتنتها (سطح فعالها)،‌ آنيونيك، ‌مايع ويسكوز بي رنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروپن P-200

نفوذ دهنده مقاوم در محيط قليايي،‌ تركيبي از سورفكتنتها (سطح فعال ها) و مواد مقاوم در برابر قليا، آنيونيك، مايع زردرنگ ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروپن P-400

نفوذ دهنده مقاوم در محيط قليايي،‌ تركيبي از سورفكتنتها (سطح فعال ها)، آنيونيك، مايع زردرنگ ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروپن PN-CONC

نفوذ دهنده مقاوم در محيط قليايي،‌ APEO FREE، سطح فعال آنیونیک مخصوص، آنيونيك/ نانیونیک، مایع بی رنگ غلیظ و شفاف
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آرو وت M100

نفوذدهنده مرسريزاسيون، تركيبي از سطح فعال هاي آنيونيك و نانيونيك با ماهیت قلیایی ضعیف ، مايع مايل به زرد، آنيونيك - نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروفیکس A-125

ماده تثبيت كننده بدون فرمالدئيد آزاد است وبعد از رنگرزي با رنگهاي مستقيم، راكتيو وگوگردي به كار برده مي شود، رزين، كاتيونيك، مايع شفاف
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

ری اکتوفیکس 1200

تثبيت كننده بدون فرمالین است که به عنوان فیکسه کننده قوی بعد از رنگرزي با رنگهاي مستقيم و راكتيو به كاربرده مي شود، ترکیبات پلیمری، كاتيونيك، مايع شفاف متماي...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

MTC

ضد اليگومر، تركيبي از مواد آروماتيكي و سورفكتنتها، آنيونيك- نانيونيك، مايع شفاف
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

MTC-N

شوينده حلال دار، تركيبي از سورفكتنتها و حلال هاي آلي،‌ آنيونيك- نانيونيك، مايع ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

MTC-H

از بین برنده و ضعیف کننده لک های روغنی روی پارچه، شوينده حلال دار، تركيبي از سورفكتنتها و حلال هاي آلي،‌ آنيونيك- نانيونيك، مايع ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROFOAM FAW-CONC

صابون قليايي كنز جهت پخت قليايي، آلكيل بنزن سولفانات سديم و سطح فعال هاي نانيونيك، آنيونيك- نانيونيك، مايع شفاف ویسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل